გასვლა
სისტემაში შესვლა

პროფილი დაბლოკილია ერთი საათით!

სიახლე!

ობიექტზე არსებულ კამერაზე ან ჩამწერ მოწყობილობაზე პრობლემის წარმოქმნის შემთხვევაში, თქვენ ვალდებული ხართ დააფიქსიროთ ეს პრობლემა შეტყობინების ფორმიდან, რომელიც მდებარეობს მოცემული ობიექტის გასწვრივ ბმულში "შეტყობინება".

საკონტაქტო ნომრები: 2411822, 2411584